Питане от Вили Лилков: спешната помощ в края на града

Относно: Необходимостта от подобряване на спешната медицинска помощ в селата от периферията на Столична община


 

До Г-н Бойко Борисов
Кмет на Столична община

 

ПИТАНЕ
от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

 

Необходимостта от подобряване на спешната медицинска помощ в селата от периферията на Столична община

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

Настоящото питане е свързано с един от задълбочаващите се проблеми на здравното обслужване, а именно спешната медицинска помощ в селата и районите от периферията на Столична община. Многобройни са оплакванията на гражданите от това, че линейките на “Бърза помощ” пристигат понякога със закъснение от два-три часа след спешно повикване в селата на районите “Нови Искър”, “Кремиковци”, “Панчарево” и “Витоша”. Чести са случаите, в които хора в кризисно състояние умират поради ненавременно оказана медицинска помощ. Причините за това са, от една страна – недостигът на коли, техника и медицински персонал, а от друга – тежкия транспортен трафик, който затруднява придвижването навреме на линейките до отдалечените населени места в столицата.

Във връзка с изложеното по-горе отправям към Вас следното питане:

  • Как смятате да се реши този проблем, при условие, че спешната медицинска помощ е ангажимент на държавата, но тя явно на този етап не може да се справи?
  • Какъв е приблизителният размер на финансовите средства, необходими за оборудване на един център за спешна медицинска помощ в периферните райони на столицата?
  • В състояние ли е Столична община в партньорство с държавата да поеме грижата за функционирането на няколко такива центъра в районите “Нови Искър”, “Кремиковци”, “Панчарево” и “Витоша”?

Отговорът на поставените въпроси желая да получа на заседание на СОС в писмена форма.

С уважение
Вили Лилков
общински съветник

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

3 Responses

  1. […] Питане вх. №93-01-3818/24.07.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно […]

  2. […] питането на Вили Лилков – общински съветник от ДСБ, относно необходимостта от […]

  3. […] … спешната медицинска помощ в селата от периферията… […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: