ДСБ КАНДИДАТИТЕ В СОФИЯ


дсб триадица news

Кандидатите за общински съветници на ДСБ в София (кратки биографични данни). Листата на ДСБ ще бъде подредена на събранието на Софийската организация на ДСБ, насрочено за 14.09.2007 г.

Брошура с биографии и снимки във формат .pdf (1.77 MB)


дсб триадица news

Антоний Методиев Методиев: Роден е на 4 януари 1965 г. в София. Образование: висше (Философия, СУ “Св. Климент Охридски”; Българо-френски център за обучение и управление на кадри “Марком – висша международна школа по маркетинг и мениджмънт”; Национална сигурност и отбрана, Военна академия “Г.С. Раковски”). Месторабота: 33 Езикова гимназия “Св. София” – Люлин, учител. Член на ДСБ – район “Люлин”, председател на организацията от 2006 г.

Атанас Иванов Папазов: Роден на 23 ноември 1974 г. в Гоце Делчев. Образование: висше (Право, НБУ). Месторабота: юрисконсулт, Министерство на земеделието и продоволствието. Член на Съюза на юристите в България и на Националната асоциация “Правна инициатива за местно самоуправление”. Член на ДСБ – район “Връбница”, член на Вътрешнопартийната комисия по правни въпроси. За повече информация за кандидата, посетете www.dsb-vrabnica.info/sos.htm, вижте и програма на кандидата

Бонка Сергеева Василева: Родена на 7 април 1979 г. Образование: висше (Изкуствознание, Национална художествена академия; Местна и държавна администрация, НБУ). Месторабота: галерия “Ценности”. Член на ДСБ – район “Банкя”.

Ботьо Пейчев Пейчевски: Роден на 26 ноември 1964 г. в София. Образование: висше (Право, СУ “Св. Климент Охридски; Журналистика, СУ). Професия: адвокат в областта на застрахователното, облигационното и вещното право. Женен, с две деца. Член на ДСБ – район “Младост”.

Васил Николов Цацков: Роден на 19 ноември 1969 г. в София. Образование: висше (Машинно инженерство, ТУ – София; Право, ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”). Месторабота: “СОФИНВЕСТ” ЕООД, ръководител секция “Стопанска дейност”. Изпълнителен директор на “Пазари Люлин” ЕАД (2000-2004). Женен. Регистриран симпатизант на ДСБ, р-н “Лозенец”.

Васил Христов Михайлов: Роден на 16 декември 1946 г. в София. Образование: висше (Хидромелиоративно строителство, ВИАС). Месторабота: НЕК-ЕАД, предприятие “Язовири и каскади”, инженер. Женен, с един син. Член на ДСБ – район “Младост”.

Венцислав Василев Топалов: Роден на 28 декември 1969 г. в София. Образование: висше (Счетоводство и контрол, УНСС; ПЖПС-ЕЛ, ВВТУ “Т.Каблешков). Месторабота: БДЖ ЕАД, локомотивно депо София, депо майстор). Член на ДСБ – район “Искър”.

Венцислав Илиев Михайлов: Роден на 17 май 1956 г. в Габрово. Образование: висше (Строителен инженер ВиК, ВИАС). Месторабота: “Пайп груп” – директор “Инфраструктура”. Член на Българската асоциация по ВиК. Женен, с две деца. Член на ДСБ – район “Овча купел”; Заместник-председател на организацията (2004-2005 г.).

Весела Георгиева Димитрова: Родена на 19 ноември 1950 г. в София. Образование: висше (Пътно строителство, Висш инженерно-строителен институт). От 1997 до 2007 г. работи във ФСИВ “Подкрепа”, като от 1994 до 1997 г. е заместник-председател на федерацията През 2007 г. напуска, след като прави опит да потърси финансова и организационна отчетност. Член на ДСБ – район “Средец”.

Вили Младенов Лилков: Роден на 6 април 1955 г. във Видин. Образование: висше (Ядрена физика, СУ “Св. Климент Охридски”; доктор по неутронна физика, ИЯИЯЕ – БАН). Месторабота: МГУ “Св. Иван Рилски”, доцент, ръководител на катедра “Физика”. Женен, има три деца. Общински съветник в СОС (1999-2003, 2003-2007), председател на групата общински съветници на ДСБ (2004-2007). Член на ДСБ – район “Триадица”; председател на Предизборния щаб на Софийската организация на ДСБ.

Георги Христов Христов: Роден на 23 януари 1960 г. в Ботевград. Образование: висше (Медицина, Медицинска академия – София). Месторабота: Централно управление на Националната здравно-осигурителна каса, главен експерт Болнична помощ. Женен, с едно дете. Член на ДСБ – район “Триадица”.

Георги Христов Ценев: Роден на 17 юни 1950 г. в Сливен. Образование: висше (Счетоводна отчетност, ДС “Д.А.Ценов” – Свищов). Месторабота: “Изгрев” ООД – управител. Женен, с две деца и един внук. Регистриран симпатизант на ДСБ – район “Подуене”.

Гергана Тодорова Тодорова: Родена на 30 август 1976 г. в София. Образование: висше (Право, ЮЗУ “Неофит Рилски”; Държавна администрация и международно право – УНСС, ИСК). Месторабота: адвокат в Адвокатско дружество “Табаков, Табакова и партньори”. Омъжена, с две деца. Член на ДСБ – район “Сердика”.

Грети Иванова Стефанова: Родена на 14 ноември 1954 г. в София. Образование: висше (Строителен инженер, ВИАС; Социално управление – мениджмънт, УАСГ;). Професия: инженер, мениджър, лицензиран оценител Научен сътрудник по благоустройство и комунално стопанство на градовете. Съдебен заседател. Омъжена, с две деца. Член на ДСБ – район “Красно село”, председател на организацията за втори мандат.

Даня Николова Иванова: Родена на 6 февруари 1958 г. в Пловдив. Образование: висше (Счетоводство и контрол, УНСС). Месторабота: собственик на счетоводна къща “Отворени финансови и информационни системи”); управляващ съдружник в “Офис инженеринг” ООД; съдебно счетоводен експерт; оценител на активи и пасиви. Омъжена, с едно дете. Член на ДСБ – район “Младост”.

Димитър Иванов Тонев: Роден на 14 октомври 1953 г. в гр. Баня (обл. Пловдивска). Образование: висше (Подемнотранспортни машини, Технически университет – София). Месторабота: “ДИТОМН” ЕООД – управител. Женен, с две деца и един внук. Член на ДСБ – район “Възраждане”.

Димитър Петров Бъчваров: Роден на 12 януари 1950 г. във Видин. Образование: висше (Автомобилно инженерство; следдипломна квалификация в УНСС; специализация по макроикономика в Харвард САЩ). Директор на дирекция “Икономическа политика” в правителството на Иван Костов (1997-2001). Член на НС на Агенцията за приватизация от 2001 г до момента. Женен, с една дъщеря. Учредител на ДСБ и Председател на Вътрешнопартийната комисия по икономика и финанси. От юли 2007 г. е член на Националното ръководство и заместник-председател на ДСБ.

Иван Кирилов Николов: Роден на 5 април 1958 г. в София. Образование: висше (Инженер-конструктор, ВИАС). Месторабота: “Иммофинанс” ЕАД – София, технически директор. Общински съветник от групата на ДСБ в СОС (2003-2007 г.). Председател на постоянната комисия на СОС по инженерна инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране (2003-2004 г.). Женен, с три деца. Член на ДСБ – район “Възраждане”.

Ивайло Христов Йонков: Роден на 22 август 1968 г. в София. Образование: висше (Маркетинг, ВТУ “Св.св. Кирил и Методий). Месторабота: “Ню Лайн и Ко” ООД – мениджър. Женен. Член на ДСБ – район “Лозенец”. От 2006 г. е председател на организацията. Регионален организатор на ДСБ за район Южен-централен (2004-2006). Член на Националния предизборен щаб на ДСБ. За повече информация посетете www.ivoyonkov.com

Иво Николаев Божков: Роден на 26 април 1982 г. в София. Образование: висше (Политология, University of Montreal – Канада). Месторабота: “Маунтин парадайс” – маркетинг мениджър. Неженен. Член на ДСБ, район “Оборище”.

Красимира Страхилова Цанова: Родена на 9 юни 1949 г. в София. Образование: висше (Биология, ПУ “Паисий Хилендарски”; Химия, Радиобиология, Медицински колеж. Професия: биолог (Институт по зоология на БАН, 1974-2005). Омъжена, с две деца и двама внуци. Член на УС на Сдружение “обществен форум Изгрев”. Член на ДСБ – район Изгрев, председател на организацията от октомври 2004 г.

Лилия Методиева Петкова: Родена на 3 октомври 1961 г. в с. Габровница, обл. Монтана. Образование: висше (Растителна защита, Аграрен университет – Пловдив; Финанси – УНСС). Месторабота: Обединена българска банка. Омъжена, има две деца. Член на ДСБ – район “Панчарево”.

Любомир Петров Георгиев: Роден на 8 август 1962 г. в град Криводол, обл. Враца. Образование: висше (Факултет по математика и информатика, СУ “Св. Климент Охридски”). Месторабота: Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, катедра “Математика”. Женен, с едно дете. Член на ДСБ – район “Триадица”, председател на организацията от учредяването й. Член на Националната вътрешнопартийна комисия по местно самоуправление и местна политика.

Любка Христова Доинска: Родена на 11 август 1969 г. в гр. Костенец. Образование: висше (Начална педагогика, СУ “Св. Климент Охридски”; Счетоводство и контрол, ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”; следва Политически науки, НБУ). Месторабота: главен счетоводител в частна фирма. Има едно дете. Член на ДСБ – район “Овча купел”, председател на организацията; регионален координатор на ДСБ за 25 МИР (от 2005 г.). От юли 2007 г. е член на Националното ръководство на ДСБ.

Майя Николова Динева: Родена на 21 март 1948 г. в гр. Мездра. Образование: висше (Актьорско майсторство, ВИТИЗ “Кр. Сарафов”). Месторабота: Българско национално радио – редактор-водещ (от 1988 г. до днес). Омъжена, има 2 деца и 5 внуци. Член на ДСБ – район “Люлин”.

Маргарита Димитрова Ангелова-Гутева: Родена на 25 февруари 1954 г. в Димитровград. Образование: висше (Строителен инженер, УАСГ). Месторабота: Агенция за недвижими имоти “Хера Консулт Интернешънъл” ЕООД – едноличен собственик и управител. Омъжена, с едно дете. Общински съветник в община Димитровград (1980-1982 г.). Член на ДСБ – район “Средец”.

Мариян Иванов Бухов: Роден на 21 януари 1969 г. в София. Образование: висше (Счетоводство и контрол, УНСС). Месторабота: Държавна комисия за енергийно и водно регулиране – главен експерт в Главна дирекция “Водоснабдителни и канализационни услуги”. Женен, има две деца. Член на ДСБ – район “Овча купел”.

Марияна Димитрова Тодорова: Родена на 10 април 1951 г. в София. Образование: висше (Химия и Физика, СУ “Св. Климент Охридски”). Месторабота: 40 СОУ “Луи Пастьор” – Люлин; учител по Химия. Омъжена, има две деца и е един внук. Член на ДСБ “Илинден”, председател на организацията.

Мартин Григоров Тимчев: Роден на 19 октомври 1949 г. в София. Образование: висше (НСА “Васил Левски”; доктор по педагогика, доцент по методика на обучението). Месторабота: СУ “Св. Климент Охридски”, преподавател. Женен, с деца. Член на ДСБ – район “Студентски”, член на ръководството на организацията.

Мина Стефанова Дедова: Родена на 22 май 1979 г. в София. Образование: висше (право, СУ “Св. Климент Охридски”). Професия: адвокат, занимава се основно с проблеми, свързани с недвижими имоти. Член на ДСБ – район “Оборище”. От юли 2007 г. е член на Националния вътрешнопартиен арбитраж на ДСБ.

Николай Светославов Николов: Роден на 4 януари 1973 г. в София. Образование: висше (право, ЮЗУ; специализации: Право на ЕС, Английско право, НК). Месторабота: ЕТ “Воден двигател” – управител; “Термотрейд” ЕООД – собственик. Член на ДСБ – район “Сердика”, заместник-председател на организацията.

Николай Стефанов Колев: Роден на 14 януари 1951 г. в Габрово. Образование: висше (Педагогически факултет, НСА; Международни връзки и отношения, Ню Йорк). Месторабота: ЗК “Витоша” – застрахователен агент; президент на строителна компания. Има две деца. Член на ДСБ – район “Слатина”. От 2006 г. е член на ръководството на организацията.

Павлин Стефанов Чергански: Роден на 8 февруари 1964 г. в с. Ставерци, Плевенско. Образование: висше (Юридически науки и обществена сигурност, Варненски свободен университет). Месторабота: Столична компания за градски транспорт; дежурен Депо. Женен, с едно дете. Член на ДСБ – район “Илинден”, член на предизборния щаб на организацията.

Петър Стефанов Москов: Роден на 17 декември 1970 г. в София. Образование: висше (Медицина, Медицински университет – София; специалност Анестезиология и интензивно лечение; специализации във Франция, Великобритания, Испания и САЩ). Месторабота: УМБАЛ “Св. Анна” АД – старши асистент в Клиниката по анастезиология и интензивно лечение. Женен. Член на Инициативния форум за създаване на нова дясна партия (2004 г.) и учредител на ДСБ. Член на ДСБ – район “Средец”. От юли 2007 г. член на Националното ръководство на партията.

Радан Миленов Кънев: Роден на 30 септември 1975 г. в София. Образование: висше (Право, СУ “Св. Климент Охридски”). Месторабота: Адвокатско съдружие “Натан, Кънев, Николова и съдружници” – управляващ съдружник. Женен. Регистриран симпатизант на ДСБ – район “Средец”. Член на Сдружение “Диалог” и Коалиция за честно управление.

Росица Димитрова Арнаудова: Родена на 10 януари 1952 г. в София. Образование: висше (Физика – производствен профил, СУ “Св. Климент Охридски”). Месторабота: управител на фирма за производство на медицинска апаратура “СИГНАКАРД” ООД от 1993 г. до днес. Омъжена, има две деца. Член на ДСБ – район “Младост”. Председател на организацията от учредяването й.

Сашо Начев Стоянов: Роден на 17 март 1952 г. в София. Образование: средно (23 ЕСПУ “Ф.Ж.Кюри”; специализация по политически маркетинг и предизборни кампании). Месторабота: “Алианц България” АД – съветник. Заместник-председател на Съюза на синдикатите “Промяна”. Народен представител от СДС (1991-2001 г.); член на парламентарните комисии по култура, медии и правата на човека. Женен, с едно дете. Член на ДСБ – район “Младост”. Заместник-председател на организацията.

Стела Дочева Благоева: Родена на 17 септември 1959 г. във Велико Търново. Образование: висше (Машинно инженерство, Технически университет – София). Месторабота: “МСД инженеринг” ЕООД – собственик. Омъжена, с едно дете. Регистриран симпатизант на ДСБ – район “Слатина”.

Стоян Траянов Танев: Роден на 24 януари 1958 г. в София. Образование: висше (Педагогика, НСА). Месторабота: “Прострой – 2002” ЕООД – управител. Женен, с две деца. Член на ДСБ – район “Красна поляна”; член на ръководството на организацията.

Тодор Василев Сантов: Роден на 14 май 1971 г. в София. Образование: висше (Механично уредостроене, Технически университет – София). Месторабота: “Чайка ММ” ООД – управител от 1992 г. досега. Женен, с две деца. Член на ДСБ – район “Красна поляна”; председател на организацията от учредяването й.

Тодор Наумов Николов: Роден на 17 май 1964 г. в София. Образование: висше (Икономика и управление на търговията, УНСС). Женен, има три деца. Общински съветник от групата на ДСБ в СОС (2007 г.). Кмет на район “Лозенец” (1999-2003 г.). Член на ДСБ – район “Лозенец”, председател на организацията (2004-2007 г.)

Христо Христов Ангеличин: Роден на 19 ноември 1973 г. в София. Образование: висше (Бакалавър по Икономика, СУ “Св. Климент Охридски”; Магистър по Финанси и Банково дело; СУ “Св. Климент Охридски”; специализация “Политически умения” – Нов български университет). Регионален координатор на ДСБ за Северозападна България (юли 2004 – ноември 2005 г.). Член на ДСБ – район “Триадица”. Член на Съвета на Председателя на Софийската организация на ДСБ от 2006 г.

Цанко Петров Шандров: Роден на 20 юни 1977 г. в София. Образование: висше (Бакалавър по Маркетинг, СА “Д.А.Ценов” – Свищов; семестриално завършил магистърска програма “Банков мениджмънт”). Месторабота: “Проком консултинг” ЕООД – Управител и старши консултант. Участва в проект “Местно икономическо развитие и маркетинг на общини, сътрудничество между български и американски общини” (2003-2004 г.). Член на ДСБ – район “Красна поляна”.


дсб триадица news

 

 

 

© ДСБ Триадица

Advertisement

3 Responses

  1. Monseur Kanev, se vous voudrais savoir que non etre seulavec la posesion des riches a des filetes invisibles parce que c,es,c,est fichu
    mais mon e-mail :
    stoichkovstamen@yahoo.com

    • Will call ing.Vassilev my expert because password for ABV i s\me as for YAHO0 bout till now didn,t work and am fed up

  2. know that need motre but was assured that will WORK!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: