Допълнение в дневния ред на 64-то заседание на СОС

Continue reading

Допълнение в дневния ред на 62-ро заседание на СОС

Continue reading

56-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Вили Лилков за бюджета на София пред в. СЕГА

Continue reading

Бюджет София 2010: публично обсъждане

Continue reading

Допълнение в дневния ред на 54-то заседание на СОС

Continue reading

54-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Платеното паркиране в София?

Continue reading

За членовете на СИК и за други членове

Continue reading

Доклад – стратегия за развитието на туризма в ПП „Витоша”

Continue reading

Доклад от Вили Лилков – за именуване на улици

Continue reading

Доклад за достъп на граждани до парка на Военната Академия

Continue reading

49-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Вили Лилков за vsekiden.com:

Continue reading