Допълнение в дневния ред на 64-то заседание на СОС

Continue reading

Допълнение в дневния ред на 62-ро заседание на СОС

Continue reading

56-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Вили Лилков за бюджета на София пред в. СЕГА

Continue reading

Бюджет София 2010: публично обсъждане

Continue reading

Допълнение в дневния ред на 54-то заседание на СОС

Continue reading

54-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading