Допълнение в дневния ред на 64-то заседание на СОС

64-то заседание
на Столичен общински съвет
29.04.2010 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1. Доклад вх. № 93-00-108/23.03.2010г. относно определяне на наемни цени на помещения – общинска собственост, находящи се в лечебни заведения на територията на град София.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 93-00-245/5/27.04.2010 г. относно компенсиране на операторите на обществени услуги в масовия градски транспорт за извършената транспортна работа, съгласно Регламент (ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета.
Докл. Минко Герджиков, Любомир Христов

3. Доклад вх. № 93-00-110/26.04.2010 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за сесията на Програмата – 2010г.
Докл. Константин Тилев, Борислав Бориславов, Данчо Хаджиев

4. Доклад вх. № 93-00-111/26.04.2010 г. относно отстраняване на очевидна фактическа грешка в решение № 42 по протокол № 56 от 28.01.2010г. на Столичен общински съвет.
Докл. Константин Тилевновини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: