След проведени приемни: писмо до кмета на р-н “Красна поляна”

До г-н Чакъров
Кмет на район Красна Поляна

 

Уважаеми г-н Чакъров,

На приемна с граждани от район Красна поляна, проведена на 29.01.2009 г., бях запознат с няколко проблема, за които считам, че са от компетентността на районната администрация. Обръщам се към Вас с предложение те да бъдат проучени и да се направи необходимото за тяхното решаване. В случай, че е необходима подкрепа от страна на Столичен общински съвет, моля да ме информирате за да Ви окажа нужното съдействие.

  1. На улица „Атон” („Алея”), в близост до бул. „Ал. Стамболийски” (до Х-ти ДКЦ), от много месеци е запушена канализационна шахта.
  2. По същата улица се налага кастрене на изсъхнали и опасни клони на дървета.
  3. В комплекс „Западен парк” на ул. „Суходолска”, до метростанция „Вардар” (непосредствено до спирката на трамвай N 8), се паркират автомобили върху зелена площ, поради което се налага тя да бъде оградена с антипаркинг стълбчета.
  4. Канализационните шахти по бул. „Никола Мушанов” са закрити с решетки, които поради ниска носимоспособност са разбити и се налага тяхната смяна.
  5. От улица „Ришки проход” (в близост до бул. „Никола Мушанов”) много често автомобилите „се вмъкват” през зелените площи към жилищните блокове, поради което се налага да бъдат поставени съответните ограничителни съоръжения.
  6. Улица „Добротич”, бул. „Никола Мушанов” и алейната мрежа в района между бул. „Възкресение” и бул. „Никола Мушанов” се нуждаят от спешен ремонт на асфалтовата настилка.
  7. Гражданите настояват да бъдат разгласени календарни графици за извозване на едрогабаритни отпадъци в района.

Моля да ме информирате за направените проучвания и предприетите мерки за решаване на изложените проблеми на гражданите.

С уважение
Доц. д-р Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: