“Строителство Градът”: В София и Пловдив въвеждат регистър на базовите станции

Тази публикация е свързана с тема на месеца (януари 2009 г) Публичен контрол върху базовите станции на мобилните оператори

София и Пловдив са първите общини в страната, които въвеждат ефективен контрол върху изграждането на базови станции и антени на мобилните оператори. Причината е, че масово се нарушават хигиенно-санитарните норми при тяхното поставяне и последващо експлоатиране в градски условия.

Това обявиха в Пловдив председателят на пловдивския общински съвет Илко Илиев и столичният общински съветник доц. д-р Вили Лилков, който съобщи, че внася предложение в СОС общината да получи правомощия да следи за законността на всички мобилни съоръжения, които се монтират. Факт е, че в момента няма държавен орган, който да контролира нивата на електромагнитните излъчвания около базовите станции. Единствената оторизирана лаборатория в страната се намира в Националния център за опазване на общественото здраве.

В отчетния си доклад за 2008 г. Министерството на здравеопазването признава, че не разполага с необходимия капацитет от специалисти и апаратура за извършване на регулярни замервания, допълни Лилков.

Нормативната база, уреждаща този вид строежи, са Наредба №21 от 2007 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения, и Наредба №9 на Министерството на здравеопазването от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни лъчения в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

Според доц. Лилков е необходимо тяхното действие да се замени със закон, отговарящ на европейските директиви.

През февруари 2009 г. Европейският парламент прие резолюция относно опасенията във връзка с въздействието на магнитните полета върху здравето. Според Илко Илиев и Вили Лилков не е проблем за общините да заделят средства за закупуване на необходимата апаратура и да обучат и сертифицират специалисти.

Цитатът е от публикация на в. “Строителство Градът”, след пресконференцията в Пловдив. Цялата статия, с подходяща снимка, се намира тук.

 

 

Вижте също:

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: