Доклад относно “снегоизтласкването”

До Столичен общински съвет

 

ДОКЛАД

от Ивайло Йонков
общински съветник в Столичен общински съвет

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Всяка европейска столица и всеки развит град по света е изправен пред предизвикателството да провежда политика, чрез която да управлява рисковете, свързани с опазването на околната среда. В значителна степен ефективността на тази политика зависи от разработваните на местно ниво правила и регламенти.
Въпреки сериозните екологични проблеми на столицата, политиката на общината не е достатъчно фокусирана върху въвеждането на добри практики и технологии, гарантиращи качеството на жизнената среда.
В продължение на десетки години при снегопочистването в града снегът не се извозва, а се снегоизтласква от уличното платно директно в зелените площи и дърветата в сервитута на улиците.
Всяка година на улиците и пространствата около тях остават тонове сол, сгур и опасни съставки, които се използват за топенето на снега. Повечето от солта остава в малкото зелени площи около улиците и нанася непоправими щети на зеленината.
Тонове сол, сгур и пясък влизат под формата на прах, всяка година, в дробовете ни с всяко вдишване и остават там до края на живота ни. Най-застрашени от замърсяването са децата поради факта, че те са най-близко до земята и вдишват най-големите порции градски прах, сол и сгур.
При снегопочистването се използват най-нискокачествените и опасни за здравето смески, защото са най – евтини. Ситемното им използване е равносилно на еко геноцид върху жителите на града.
Предвид изложеното, както и на основание чл. 21, ал.1, т. 13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Столичния общински съвет да вземе следното РЕШЕНИЕ:

Приема изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община, както следва:

 1. Изменя и допълва чл. 27, т. 6 като заличава текста „струпването на обработен сняг с луга и/или пясъчно-солни смески в непосредствена близост до стволовете на дърветата” и създава нов текст със следното съдържание „ използването на сол, солни смески и сгур за снеготопене и снегопочистване”.
 2. Допълва чл. 27, като се добавя т.43 „ Струпването на обработен сняг в непосредствена близост до стволовете на дърветата, зелените площи и в сервитута на улиците”.

  Прилагам:

 1. проект за решение

Вносител:
Ивайло Йонков, общински съветник

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

3 Responses

 1. Здравейте,
  кое име е правилно Ивайло или Йонко както е посочено в Стандарт?
  може ли да ми изпратите еладреса на г-н Йонков?

 2. Всички имена са правилни:
  Неговото е Ивайло, дядовото му – Йонко:
  Ето тук има и имена, и адрес на блог, а в блога – и пощенски “еладрес” (отдясно, долу, “наше дясно”):
  https://mydsb.wordpress.com/people/ivailo-hristov-yonkov/

 3. Благодаря Ви!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: