30-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Решения от 24-то заседание на Столичен общински съвет (резюме)

Continue reading

Питане от Вили Лилков: лихвите по кредити на СО

Continue reading

23-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Доклад относно “Димитър Петков” – булевард и пазар, София

Continue reading

22-ро заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

21-во (извънредно) заседание на Столичен общински съвет

Continue reading

20-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Решения от 18-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading