Преглед на печата – 13.07.2009 г.

Continue reading

Преглед на печата – 06-11.07.2009 г.

Continue reading

Преглед на печата – 03.07.2009 г.

Continue reading

Преглед на печата – 01-02.07.2009 г.

Continue reading

Отзвук от пресконференцията за базовите станции – вместо преглед на печата

Continue reading

Преглед на печата – 25.04.2009 г.

Continue reading

Преглед на печата – 24.04.2009 г.

Continue reading

Преглед на печата – 23.04.2009 г.

Continue reading

Преглед на печата – 22.04.2009 г.

Continue reading

Преглед на печата – 21.04.2009 г.

Continue reading

Преглед на печата – 17.04.2009 г.

Continue reading

Преглед на печата – 16.04.2009 г.

Continue reading

Преглед на печата – 15.04.2009 г.

Continue reading

Преглед на печата – 14.04.2009 г.

Continue reading