13-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Решения от 9-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

9-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

7-мо заседание на СОС – продължение и финал

Continue reading

7-мо заседание на СОС – 28 февруари 2008 г., първи път

Continue reading

Бюджет София 2008 – сметката на кмета

Continue reading

Решения от 5-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – резюме

Continue reading

5-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Питане от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ, за контрола над концесионерите

Continue reading

Информация от СОС – за живеещите и работещите в кв. Иван Вазов

Continue reading

4-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Декларация на групата общински съветници на ДСБ в СОС

Continue reading

ТЕМА НА МЕСЕЦА: Кризата с отпадъците на Столична община и отварянето на сметището в Суходол

Continue reading

Резултати от изборите по училища и секции в Триадица – за СОС

Continue reading