20-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

18-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

ДСБ ТРИАДИЦА: ДОКУМЕНТИ

Доклад № 93-00-54 / 04.02.2005 г.

Continue reading