Декларация – предупреждение

Continue reading

37-мо (извънредно) заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Ива Николова и Вили Лилков за столичните боклуци

Continue reading

Вили Лилков в “КЛАСА”

Continue reading

Местни данъци и такси София 2009: Такса за битови отпадъци – 1

Continue reading

30-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

24-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

23-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Вили Лилков в “ПОГЛЕД”:

Continue reading

20-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Решения от 18-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

18-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Решения от 17-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

17-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading