Питане от Вили Лилков – за изпълнение на решение на СОС

Относно: базовите станции на телекомуникационните оператори в София

Continue reading

Решения от 56-то заседание на Столичен общински съвет – резюме

Continue reading

57-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Допълнение в дневния ред на 56-то заседание на СОС

Continue reading

56-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Решения от 55-то заседание на Столичен общински съвет – резюме

Continue reading

Вили Лилков пред vsekiden.com:

Continue reading

“Античен мавзолей ли? По-добре квартален чушкопек”

Continue reading

55-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Бюджет София 2010: публично обсъждане

Continue reading

Културно наследство в риск – ВИДЕО

Continue reading

Платеното паркиране в София?

Continue reading

За членовете на СИК и за други членове

Continue reading

Доклад – стратегия за развитието на туризма в ПП „Витоша”

Continue reading