Паметниците на културата в риск

Continue reading

Такса за битови отпадъци

Continue reading

Списък с приложения

към Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Continue reading

8-мо заседание на СОС – отговори на питания

Continue reading

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Continue reading

Управление на битовите отпадъци на СО

Continue reading

8-мо заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

7-мо заседание на СОС – продължение и финал

Continue reading

7-мо заседание на СОС – 28 февруари 2008 г., първи път

Continue reading

НЕкои съображения

Continue reading

7-мо заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

117 081,86 лева, и още 92 465,77, и още нещо…

Continue reading

383 549.15 BGN

Continue reading

Къщата на Яблански – предстоящ ремонт?

Continue reading