Паметниците на културата в риск

Continue reading

Advertisements

Такса за битови отпадъци

Continue reading

Списък с приложения

към Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Continue reading

8-мо заседание на СОС – отговори на питания

Continue reading

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Continue reading

Управление на битовите отпадъци на СО

Continue reading

8-мо заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading