30-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Решения от 24-то заседание на Столичен общински съвет (резюме)

Continue reading

24-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

СОС: питане – отговор, юни и юли 2008 г.

Continue reading

17-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

СОС: питане – отговор, март-май 2008 г.

Continue reading

16-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading