Решения от 9-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

9-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Интервю с Вили Лилков за „Хоризонт до обед“, БНР

Continue reading

Такса за битови отпадъци

Continue reading

Местни данъци и такси София 2008: патентен данък

Continue reading

Списък с приложения

към Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Continue reading

Управление на битовите отпадъци на СО

Continue reading

Местните данъци

Continue reading

7-мо заседание на СОС – 28 февруари 2008 г., първи път

Continue reading

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община

Continue reading

ПАРИТЕ НА СОФИЯ

една статия за столичния бюджет (и не само) от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ в София
Continue reading

Бюджет София 2008 – сметката на кмета

Continue reading

6-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Питане от Вили Лилков – шумно?

Continue reading