Решения от 14-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

Advertisements

Решения от 11-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

Решения от 9-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

9-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Такса за битови отпадъци

Continue reading

Списък с приложения

към Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Continue reading

Управление на битовите отпадъци на СО

Continue reading