Решения от 14-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

Решения от 11-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

Решения от 9-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

9-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Такса за битови отпадъци

Continue reading

Списък с приложения

към Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Continue reading

Управление на битовите отпадъци на СО

Continue reading

ПАРИТЕ НА СОФИЯ

една статия за столичния бюджет (и не само) от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ в София
Continue reading

Питане от Вили Лилков – шумно?

Continue reading

От ДСБ Триадица за ЧНГ: “София – минало и настояще”

Continue reading

Информация от СОС – за живеещите и работещите в кв. Иван Вазов

Continue reading

Предварителни резултати от втория тур в Триадица

Continue reading

Изборният ден в Триадица и в още 22 столични района

Continue reading

Преди втория тур в Триадица

един клип на арх. Людмил Андреев – собствена “майсторска” продукция

Ето тук и там.