Решения от 56-то заседание на Столичен общински съвет – резюме

Continue reading

57-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Допълнение в дневния ред на 56-то заседание на СОС

Continue reading

Решения от 55-то заседание на Столичен общински съвет – резюме

Continue reading

Вили Лилков за бюджета на София пред в. СЕГА

Continue reading

55-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Бюджет София 2010: публично обсъждане

Continue reading

Допълнение в дневния ред на 54-то заседание на СОС

Continue reading

54-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Решения от 51-то заседание на Столичен общински съвет – резюме

Continue reading

Питане от Вили Лилков – ЗУЕС и столичната администрация

Continue reading

Питане от Вили Лилков – за пазар “Димитър Петков”

Continue reading

Решения от 49-то заседание на Столичен общински съвет – резюме

Continue reading

43-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading