Решения от 39-то заседание на Столичен общински съвет (резюме)

Continue reading

30-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Доклад за изграждане на спортни зали в София

Continue reading

24-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Вили Лилков за софийския бюджет за 2009 година

Continue reading

23-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

22-ро заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading