Доклад от В. Лилков за преименуване на улица в София

Continue reading

Решения от 56-то заседание на Столичен общински съвет – резюме

Continue reading

Решения от 55-то заседание на Столичен общински съвет – резюме

Continue reading

Решения от 51-то заседание на Столичен общински съвет – резюме

Continue reading

СОС: Решение за базовите станции на мобилните оператори

Continue reading

Решения от 43-то заседание на Столичен общински съвет (резюме)

Continue reading

Решения от 42-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

Решения от 39-то заседание на Столичен общински съвет (резюме)

Continue reading

Решения от 24-то заседание на Столичен общински съвет (резюме)

Continue reading

Решения от 18-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

Решения от 17-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

Решения от 15-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

Решения от 14-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

Решения от 12-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading