Резултатите от “евроизборите” в 24 МИР по административни райони

Continue reading

Доклад за поставяне на паметна плоча

Continue reading

Районните кметове: отчети за първата година

Continue reading

Декларация на общинските съветници от ДСБ в Столичен общински съвет

Continue reading

Строителството в центъра на София

Continue reading

Решения от 9-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

Паметниците на културата в риск

Continue reading

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Continue reading

Обществено обсъждане на Изменението на Общия устройствен план на Столична община

Continue reading

Къщата на Яблански – предстоящ ремонт?

Continue reading

Хотел “България” и строителството в столичния център – отговор на питане

Continue reading

ГРАНД ИГНОРИРАНЕ

един смислен текст по “темата на месеца” – авторът е … вижте кой… 🙂

Continue reading

Питане от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

Относно: Проекта за превръщане на хотел България в мултифункционален търговски център

Continue reading

От ДСБ Триадица за ЧНГ: “София – минало и настояще”

Continue reading