Резултати от парламентарните избори в 23-ти ИР, София 1 – по административни райони (1)

Continue reading

Страстни избори в ДСБ, в 23 МИР

Continue reading

Нова детска площадка в столичния район “Лозенец”

Continue reading

Районните кметове: отчети за първата година

Continue reading

24-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

22-ро заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

20-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

13-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Решения от 9-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

Обществено обсъждане на Изменението на Общия устройствен план на Столична община

Continue reading

От ДСБ Триадица за ЧНГ: “София – минало и настояще”

Continue reading

Информация от СОС – за живеещите и работещите в кв. Иван Вазов

Continue reading

Резултати от изборите за СОС – по административни райони

Continue reading

Резултати от изборите за кмет на София – по административни райони

Continue reading