Резултатите от “евроизборите” в 24 МИР по административни райони

Continue reading

23-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

22-ро заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

20-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

СОС: питане – отговор, юни и юли 2008 г.

Continue reading

17-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

16-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Решения от 15-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

Решения от 12-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

Решения от 10-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

8-мо заседание на СОС – отговори на питания

Continue reading

Обществено обсъждане на Изменението на Общия устройствен план на Столична община

Continue reading

Хотел “България” и строителството в столичния център – отговор на питане

Continue reading

От ДСБ Триадица за ЧНГ: “София – минало и настояще”

Continue reading