Доклад – стратегия за развитието на туризма в ПП „Витоша”

Continue reading

Резултати от парламентарните избори в 23-ти ИР, София 1 – по административни райони (1)

Continue reading

Страстни избори в ДСБ, в 23 МИР

Continue reading

30-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Питане от Вили Лилков: спешната помощ в края на града

Относно: Необходимостта от подобряване на спешната медицинска помощ в селата от периферията на Столична община

Continue reading

Решения от 17-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

17-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Решения от 15-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

Преглед на печата – 17.06.2008 г.

Continue reading

Сарайчета

СПА Хотел Орфей - Девин
Continue reading

Решения от 9-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

Питане от Христо Ангеличин

Continue reading

7-мо заседание на СОС – 28 февруари 2008 г., първи път

Continue reading

Обществено обсъждане на Изменението на Общия устройствен план на Столична община

Continue reading