15-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

ДСБ ТРИАДИЦА: ДОКУМЕНТИ

Доклад № 93-00-54 / 04.02.2005 г.

Continue reading

Доклад № 21-00-7 / 03.06.2004

Continue reading