СОС: Решение за базовите станции на мобилните оператори

Continue reading

Решения от 42-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

За GSM антените от Пловдив

Continue reading

Публичен регистър на антените на мобилните оператори в Бургас?

Continue reading

Отзвук от пресконференцията за базовите станции – вместо преглед на печата

Continue reading

Вили Лилков пред “Хоризонт”: за контрол над базовите GSM-станции

Continue reading

За антените по покривите и решение на ОС Сливен

Continue reading