24-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Вили Лилков за софийския бюджет за 2009 година

Continue reading

22-ро заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

18-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

17-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Решения от 15-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

ДСБ ТРИАДИЦА: ДОКУМЕНТИ

Доклад № 93-00-219 / 07.06.2006 г.

Continue reading