Правилник на вътрешно-партийния арбитраж на ДСБ

ДСБ – ПРАВИЛНИК № 2
за дейността и процедурите на Вътрешнопартийния арбитраж

Continue reading

Advertisements

Правилник на комисията по подготовка на кандидати за изборни длъжности

ДСБ – ПРАВИЛНИК № 1
за устройството и дейността на Комисията по подготовка на кандидати за изборни длъжности

Continue reading