Правилник на комисията по подготовка на кандидати за изборни длъжности

ДСБ – ПРАВИЛНИК № 1
за устройството и дейността на Комисията по подготовка на кандидати за изборни длъжности

Continue reading

Advertisements