Питане от Вили Лилков – за изпълнение на решение на СОС

Относно: базовите станции на телекомуникационните оператори в София

Continue reading

Питане от Вили Лилков – за туристическата такса в София

Continue reading

30-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Питане от Вили Лилков – за базовите станции на телекомуникационните оператори в София

Относно: базовите станции на телекомуникационните оператори в София

Continue reading

Питане от Вили Лилков: лихвите по кредити на СО

Continue reading

Питане от Вили Лилков: спешната помощ в края на града

Относно: Необходимостта от подобряване на спешната медицинска помощ в селата от периферията на Столична община

Continue reading

Питане от Вили Лилков: СИНЯ ЗОНА

Continue reading

Питане от Вили Лилков – за маршрутните таксита в София

Continue reading

Питане от Вили Лилков за парк “Врана”

Continue reading

Питане от Вили Лилков – шумно?

Continue reading

Питане от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ, за контрола над концесионерите

Continue reading

Питане от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

Относно: Проекта за превръщане на хотел България в мултифункционален търговски център

Continue reading

Питане от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ

Continue reading

ДСБ ТРИАДИЦА: ДОКУМЕНТИ

№ 93-01-99/14.02.2006

Continue reading