Питане от Вили Лилков – за изпълнение на решение на СОС

Относно: базовите станции на телекомуникационните оператори в София

Continue reading

Питане от Вили Лилков – за туристическата такса в София

Continue reading

30-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Питане от Вили Лилков – за базовите станции на телекомуникационните оператори в София

Относно: базовите станции на телекомуникационните оператори в София

Continue reading

Питане от Вили Лилков: лихвите по кредити на СО

Continue reading

Питане от Вили Лилков: спешната помощ в края на града

Относно: Необходимостта от подобряване на спешната медицинска помощ в селата от периферията на Столична община

Continue reading

Питане от Вили Лилков: СИНЯ ЗОНА

Continue reading