Решения от 39-то заседание на Столичен общински съвет (резюме)

Continue reading

17-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading