Решения от 18-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

18-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading