Решения от 39-то заседание на Столичен общински съвет (резюме)

Continue reading

23-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Доклад относно “Димитър Петков” – булевард и пазар, София

Continue reading

20-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading