22-ро заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Решения от 15-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

ДСБ ТРИАДИЦА: ДОКУМЕНТИ

Доклад № 93-00-363 / 01.08.2006 г.

Continue reading