Допълнение в дневния ред на 64-то заседание на СОС

Continue reading

64-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Доклад: паметник на Светослав Лучников

Continue reading

63-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Доклад: Център за градско развитие на София

Continue reading

Допълнение в дневния ред на 62-ро заседание на СОС

Continue reading

Допълнение в дневния ред на 60-то заседание на СОС

Continue reading