Допълнение в дневния ред на 64-то заседание на СОС

Continue reading

64-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Доклад: паметник на Светослав Лучников

Continue reading

63-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Доклад: Център за градско развитие на София

Continue reading

Допълнение в дневния ред на 62-ро заседание на СОС

Continue reading

Допълнение в дневния ред на 60-то заседание на СОС

Continue reading

60-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

59-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Допълнение в дневния ред на 58-мо заседание на СОС

Continue reading

Решения от 56-то заседание на Столичен общински съвет – резюме

Continue reading

56-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Бюджет София 2010: публично обсъждане

Continue reading

Допълнение в дневния ред на 54-то заседание на СОС

Continue reading