22-ро заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

20-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

18-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

17-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

15-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

ПАРИТЕ НА СОФИЯ

една статия за столичния бюджет (и не само) от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ в София
Continue reading

Питане № 93-01-381

№ 93-01-381/24.09.2004

Continue reading

Доклад № 21-00-7 / 03.06.2004

Continue reading