Допълнение в дневния ред на 64-то заседание на СОС

Continue reading

Допълнение в дневния ред на 62-ро заседание на СОС

Continue reading

61-во заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Допълнение в дневния ред на 60-то заседание на СОС

Continue reading

Допълнение в дневния ред на 58-мо заседание на СОС

Continue reading

58-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Решения от 56-то заседание на Столичен общински съвет – резюме

Continue reading

56-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Вили Лилков за бюджета на София пред в. СЕГА

Continue reading

Бюджет София 2010: публично обсъждане

Continue reading

Културно наследство в риск – ВИДЕО

Continue reading

Допълнение в дневния ред на 54-то заседание на СОС

Continue reading

Платеното паркиране в София?

Continue reading

Доклад – стратегия за развитието на туризма в ПП „Витоша”

Continue reading