Синята коалиция – откриване на кампанията за парламентарни избори 2009

Continue reading

Синята коалиция – откриване на предизборната кампания, 16.05.2009 (видео)

Continue reading

Питане № 93-00-323 / 23.08.2005

№ 93-00-323/23.08.2005

Continue reading

Питане № 93-00-306 / 28.07.2005

№ 93-00-306/28.07.2005

Continue reading