Декларация – предупреждение

Continue reading

Допълнение в дневния ред на 33-то заседание на СОС

Continue reading

30-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

24-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

23-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

22-ро заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Решения от 18-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

18-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

17-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

16-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Питане № 93-00-306 / 28.07.2005

№ 93-00-306/28.07.2005

Continue reading

Питане № 93-00-298 / 22.07.2005

№ 93-00-298/22.07.2005

Continue reading