Местни данъци и такси София 2009: Такса за битови отпадъци – 1

Continue reading

30-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

Местни данъци и такси София 2009: дискусия в клуб “Четвъртък”

Continue reading

Вили Лилков за софийския бюджет за 2009 година

Continue reading

Такса за битови отпадъци

Continue reading

Местни данъци и такси София 2008: данък недвижими имоти

Continue reading

Местни данъци и такси София 2008: данък наследство

Continue reading

Местни данъци и такси София 2008: данък при придобиване на имущество

Continue reading

Местни данъци и такси София 2008: данък върху превозните средства

Continue reading

Местни данъци и такси София 2008: патентен данък

Continue reading

Местните данъци

Continue reading