Решения от 39-то заседание на Столичен общински съвет (резюме)

Continue reading

15-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

7-мо заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Решения от 5-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – резюме

Continue reading

5-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

4-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Резултати от изборите за СОС – по административни райони

Continue reading

Резултати от изборите за кмет на София – по административни райони

Continue reading

Резултати от изборите по училища и секции в Триадица – за кмет на София

Continue reading

Новият Столичен общински съвет

Continue reading

Предизборни блогове след изборите

Continue reading

Изборният ден приключи

Continue reading

Официални резултати от изборите – отзвук

Continue reading

Официални резултати от изборите

Continue reading