23-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

20-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

14-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

7-мо заседание на СОС – 28 февруари 2008 г., първи път

Continue reading

7-мо заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Решения от 5-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – резюме

Continue reading

4-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Новият Столичен общински съвет

Continue reading