СЪБРАНИЕ НА ДСБ ТРИАДИЦА

Continue reading

117 081,86 лева, и още 92 465,77, и още нещо…

Continue reading

383 549.15 BGN

Continue reading

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община

Continue reading

Бюджет София 2008 – сметката на кмета

Continue reading

Решения от 5-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – резюме

Continue reading

Хотел “България” и строителството в столичния център – отговор на питане

Continue reading

ДСБ подготвя протестни действия срещу посещението на Путин

Continue reading

Питане от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

Относно: Проекта за превръщане на хотел България в мултифункционален търговски център

Continue reading

Информация от СОС – за живеещите и работещите в кв. Иван Вазов

Continue reading

Покана от ДСБ Триадица

Continue reading

ТЕМА НА МЕСЕЦА: Кризата с отпадъците на Столична община и отварянето на сметището в Суходол

Continue reading

Следващ семинар: Изборите – практика и законодателни решения

Continue reading

Резултати от изборите за СОС – по административни райони

Continue reading