24-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

СОС: питане – отговор, юни и юли 2008 г.

Continue reading

СОС: питане – отговор, март-май 2008 г.

Continue reading

7-мо заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Бюджет София 2008 – сметката на кмета

Continue reading

4-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Резултати от изборите за СОС – по административни райони

Continue reading

Резултати от изборите по училища и секции в Триадица – за СОС

Continue reading

Новият Столичен общински съвет

Continue reading

Доклад № 21-00-7 / 03.06.2004

Continue reading