СОС: Решение за базовите станции на мобилните оператори

Continue reading

За GSM антените от Пловдив

Continue reading

Публичен регистър на антените на мобилните оператори в Бургас?

Continue reading

Пресконференция за публичния контрол върху базовите станции на мобилните оператори

Пресконференция на общинските съветници от ДСБ и граждани

Continue reading

Доклад за публичен контрол върху базовите станции на мобилните оператори

Continue reading

“Строителство Градът”: В София и Пловдив въвеждат регистър на базовите станции

Continue reading

За публичен регистър на базовите станции на GSM – операторите

Continue reading

Базовите станции на мобилните оператори – интервю с доц. Мишел Израел

Интервю на Веселина Сапунджиева (в-к Черно море) с доцент Мишел Израел за контрола върху базовите станции на мобилните оператори

Continue reading

Питане от Вили Лилков – за базовите станции на телекомуникационните оператори в София

Относно: базовите станции на телекомуникационните оператори в София

Continue reading

Иван Костов – изказване за Бюджет 2009

Continue reading

Решения от 18-то заседание на СОС (резюме)

Continue reading

Списък с приложения

към Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Continue reading

Панахида в памет на Анна Политковская

София, България, 18.01.2008 г.

Continue reading

Протест на лекари от понеделник

Continue reading