СОС: Решение за базовите станции на мобилните оператори

Continue reading

Advertisements

За GSM антените от Пловдив

Continue reading

Публичен регистър на антените на мобилните оператори в Бургас?

Continue reading

Пресконференция за публичния контрол върху базовите станции на мобилните оператори

Пресконференция на общинските съветници от ДСБ и граждани

Continue reading

Доклад за публичен контрол върху базовите станции на мобилните оператори

Continue reading

“Строителство Градът”: В София и Пловдив въвеждат регистър на базовите станции

Continue reading

За публичен регистър на базовите станции на GSM – операторите

Continue reading