Нова детска площадка в столичния район “Лозенец”

Continue reading

Доклад относно “снегоизтласкването”

Continue reading

СЪБРАНИЕ НА ДСБ СОФИЯ – 25.06.2008

Continue reading

ПОКАНА – Музикална пролетна вечер

Continue reading

9-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Питане от Ивайло Йонков: по бюджета на Столична община за 2007 г.

Continue reading

Паметниците на културата в риск

Continue reading

НЕкои съображения

Continue reading

Решения от 5-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – резюме

Continue reading

5-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

ГРАНД ИГНОРИРАНЕ

един смислен текст по “темата на месеца” – авторът е … вижте кой… 🙂

Continue reading

ДСБ подготвя протестни действия срещу посещението на Путин

Continue reading

От ДСБ Триадица за ЧНГ: “София – минало и настояще”

Continue reading

Информация от СОС – за живеещите и работещите в кв. Иван Вазов

Continue reading