Доклад относно “снегоизтласкването”

Continue reading

Доклади от ЕК за България, only

Continue reading

Иван Костов пред радио ФОКУС – Варна, Илинден, 2008 г.

Continue reading

ПРезидентски шегички

Continue reading

Иван Костов за БНТ, “Панорама”, 18.07.2008 г.

Continue reading

Доклад за поетапно премахване на бившите виетнамски общежития в район Красна поляна

Continue reading

ДСБ ТРИАДИЦА: ДОКУМЕНТИ

Доклад № 93-00-363 / 01.08.2006 г.

Continue reading

ДСБ ТРИАДИЦА: ДОКУМЕНТИ

Доклад № 93-00-253 / 06.07.2006 г.

Continue reading

ДСБ ТРИАДИЦА: ДОКУМЕНТИ

Доклад № 93-00-219 / 07.06.2006 г.

Continue reading

ДСБ ТРИАДИЦА: ДОКУМЕНТИ

Доклад № 93-00-203 / 26.05.2006 г.

Continue reading

ДСБ ТРИАДИЦА: ДОКУМЕНТИ

Доклад № 93-00-199 / 25.05.2006 г.

относно приемане на Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община за периода 2006-2010 г.

Докл. Стефан Ботев, Вили Лилков

Решение № 517 по точка 5

Стратегията за развитие на спорта в столицата за периода 2006 – 2010 г. е основен документ, който анализира състоянието на системата на физическото възпитание и спорта в София и създава рамката за нейното развитие и усъвършенстване Тя е съобразена с традициите на спорта в столицата, с новите социално-икономически условия и с тенденциите за развитие на спорта в европейските страни. Стратегията отговаря на изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта и е в съответсвие с Националната стратегия и Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта в България.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

 

ДСБ ТРИАДИЦА: ДОКУМЕНТИ

Доклад № 93-00-52 / 08.02.2006 г.

Continue reading

ДСБ ТРИАДИЦА: ДОКУМЕНТИ

Доклад вх. № 93-00-8 / 10.01.2006 г.

относно преименуване на улици с дублирани имена в гр. София.

Докл. Вили Лилков

Решение № 64 по точка 32

След направена проверка в Географската информационна система се установи, че в различни квартали на града (без селата в Столична община) съществуват 558 улици с дублирани имена, от които 386 улици са с дублирани цифрови и 172 улици са с дублирани обикновени имена. С решението се възлага на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания на СОС да извърши цялостен преглед на улиците с дублирани имена и съгласно методиката на СОС за преименуване на обекти от местно значение да предложи на СОС списък на улиците, за които се налага да бъде извършено преименуване.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

 

ДСБ ТРИАДИЦА: ДОКУМЕНТИ

Доклад № 93-00-320 / 10.08.2005 г.

Continue reading