49-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

43-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

38-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

37-мо (извънредно) заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

30-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

24-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

23-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading