49-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

43-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

38-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

37-мо (извънредно) заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

30-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

24-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

23-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Continue reading

22-ро заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

21-во (извънредно) заседание на Столичен общински съвет

Continue reading

20-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

18-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

17-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

16-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

15-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading