СОС: питане – отговор, юни и юли 2008 г.

Continue reading

Декларация на общинските съветници от ДСБ в Столичен общински съвет

Continue reading

СОС: питане – отговор, март-май 2008 г.

Continue reading

14-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

АС София и местните данъци

Continue reading

Клуб Четвъртък през април

Continue reading

9-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

8-мо заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

7-мо заседание на СОС – продължение и финал

Continue reading

7-мо заседание на СОС – 28 февруари 2008 г., първи път

Continue reading

7-мо заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община

Continue reading

Решения от 5-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – резюме

Continue reading

5-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading