Иван Костов – изказване за Бюджет 2009

Continue reading

Иван Костов в “Коритаров LIVE” – 4: бюджет 2009

Continue reading

Предложения на ДСБ по данъчните закони

Continue reading

Вили Лилков за софийския бюджет за 2009 година

Continue reading

АС София и местните данъци

Continue reading

9-то заседание на Столичен общински съвет (СОС) – дневен ред

Continue reading

Местни данъци и такси София 2008: данък недвижими имоти

Continue reading

Местни данъци и такси София 2008: данък наследство

Continue reading

Местни данъци и такси София 2008: данък при придобиване на имущество

Continue reading

Местни данъци и такси София 2008: данък върху превозните средства

Continue reading

Местни данъци и такси София 2008: патентен данък

Continue reading

Местните данъци

Continue reading